Klauzula Informacyjna

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (dalej zwanym: RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Spółka Stefczyk Nieruchomości Towarzystwo Zarządzające SKOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Gdyni (81-472), przy ul. Legionów 126-128 (dalej zwaną: Stefczyk Nieruchomości), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 0000435638, REGON: 221755776, Kapitał Zakładowy: 223.999.014,00 zł. (wpłacony w całości), NIP: 5862279103, e-mail: rezerwacje@stefczyknieruchomosci.pl; tel.: +48 58 774 69 69.
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail abi@stefczyknieruchomosci.pl; adres pocztowy: Gdynia, 81-472 ul. Legionów 126-128.
 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  • a) Zawarcia i realizacji usługi hotelowej/gastronomicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO;
  • b) Prowadzenia marketingu produktów i usług własnych na podstawie wyrażonych przez Pana/ią zgód – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • c) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych nie będzie możliwe skontaktowanie się z Panem/ią w celu zawarcia i realizacji usługi hotelowej/gastronomicznej.
 5. Dane będą przetwarzane przez Stefczyk Nieruchomości oraz mogą być przetwarzane przez uprawnione organy publiczne, podmioty dostarczające korespondencje, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenie dokumentacji, podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi zabezpieczeń, monitoringu i ochrony oraz podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne w tym IT.
 6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 7. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/ią zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 powyżej. Dane wizyjne przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 3c) będą przechowywane przez 14 dni.
 8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych ma Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Ponadto ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 11. Administrator informuje, że nie będzie przetwarzał danych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.