Polityka Prywatności

Polityka Prywatności oraz informacja dotycząca wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym villadominik.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych wymaganych do korzystania i/lub związanych z korzystaniem z usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej villadominik.pl (dalej „Serwis”).
 2. Dane osobowe przetwarzane są na serwerach zapewniających ich bezpieczeństwo. Dokładamy szczególnej staranności, aby dane były przetwarzane zgodnie z celem i zakresem korzystania z naszych usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej villadominik.pl, w tym podstron internetowych, aplikacji i innych funkcjonalności udostępnianych przez Administratora, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych Partnerów, tak aby uczynić korzystanie z Serwisu jak najbezpieczniejszym i najwygodniejszym dla Użytkowników.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być związane z koniecznością podania danych osobowych przez Użytkowników. W przypadku niepodania danych ograniczona może zostać możliwość korzystania z danej funkcjonalności.
 4. Administratorem danych osobowych jest Spółka PSBOSSINVEST Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ulicy Brzozowej 20,  (dalej zwaną: PSBOSSINVEST lub Administrator), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000782666, REGON: 383140129, NIP: 5871721449, Kapitał Zakładowy: 5000,00 zł. (wpłacony w całości), e-mail: rezerwacje@villadominik.pl; tel.: +48 58 774 69 69, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych (dalej zwanym: RODO) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W sprawach związanych z danymi Użytkownika proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: rezerwacje@villadominik.pl.
 6. Dane będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej villadominik.pl, w szczególności:
 • Zawarcia i realizacji usługi hotelowej/gastronomicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO;
 • Prowadzenia marketingu produktów i usług własnych na podstawie wyrażonych zgód – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • Zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia jako dane wizyjne z monitoringu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • związanych ze zgłaszaniem Administratorowi problemów dotyczących korzystania z Serwisu internetowego villadominik.pl  –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO; ,
 • Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. archiwalnych, dowodowych oraz związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń bądź obroną swych praw – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 1. Dane będą przetwarzane przez Administratora oraz mogą być przetwarzane przez uprawnione organy publiczne, podmioty dostarczające korespondencje, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenie dokumentacji, podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi zabezpieczeń, monitoringu i ochrony oraz podmiot wspierające Administratora w jego procesach biznesowych, w tym zaufanych Partnerów, podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne, w tym IT.
 2. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 3. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 6, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, o których mowa w pkt. 6 lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody do czasu jej wycofania.
  Dane wizyjne przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 6c. będą przechowywane przez 14-30 dni.
 4. Użytkownik w każdym czasie na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Użytkownik ma prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Administrator informuje, że nie będzie przetwarzał danych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 8. Administrator zwraca uwagę Użytkownikom zarejestrowanym, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych Administratorowi parametrów dających dostęp do osobistych części Serwisu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
 9. W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się za zgodą Użytkownika, a w szczególności korzystanie z przycisku Facebook Lubię to! oraz Udostępnij. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejsza Polityka, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się z polityką prywatności właściwego podmiotu.
 10. W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator  używa plików cookies (tzw. „ciasteczka”), tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
 11. Rodzaje cookies stosowane w Serwisie:
 • Cookies sesyjne – są to tymczasowe cookies, przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia lub zakończenia realizacji funkcjonalności np. prawidłowego wysłania formularza. Te cookie są konieczne, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
 • Cookies stałe – dzięki nim ponowne korzystanie z Serwisu jest łatwiejsze. Te cookies przechowywane są przez przeglądarki tak długo jak określono w parametrach cookies lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.
 • Cookies naszych zaufanych Parterów – to cookies dostarczane przez podmioty zewnętrzne – (ang. third parties cookies) np. usługę Google Analytics, usługę Facebook Pixel, wydawców reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. systemu mailingowego albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z Serwisem internetowym. Te pliki pozwalają między innymi dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów Użytkowników, a także ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).
 1. W naszym Serwisie pliki cookies są wykorzystywane w celach:
 • pozyskania danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu;
 • umożliwienia identyfikacji i zapamiętywania preferencji Użytkownika w celu poznania jego zachowań i zainteresowań;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu);
 • umożliwienia zapamiętywania preferencji bądź ID Użytkownika po zakończeniu jego pobytu w Serwisie;
 • realizacji kampanii i działań reklamowych oraz oceny ich skuteczności;
 • retargetingu, umożliwiającego przedstawienie Użytkownikom, którzy odwiedzili nasz Serwis odpowiedniej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów;
 • korzystania z przycisków szybkiego udostępnienia treści Serwisu w serwisach i usługach zewnętrznych (np. Facebook);
 • korzystania z funkcjonalności pixela Facebook, który pomaga dostarczać lepiej dopasowane treści reklamowe Użytkownikom na portalu Facebook;
 • poprawnego świadczenia usług dostarczanych za pośrednictwem Serwisu;
 1. Włączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce funkcjonalności przyjmowanie plików cookies oznacza jego zgodę na przechowywanie i stosowanie cookies przy korzystaniu z Serwisu.
 2. Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym prawidłowe i pełne korzystanie z naszego Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies, jednakże wyłączenie plików cookies może spowodować utrudnienia, czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego Serwisu.
 3. Szczegółowe informacje o konfiguracji ustawień dotyczących cookies w przeglądarkach dostępne są w jej ustawieniach. Np. dla powszechnie używanych przeglądarek internetowych, m.in.:
 • Internet Explorer
 • Mozilla FireFox
 • Chrome
 • Opera
 1. Logi techniczne serwerów – fakt wyświetlenia każdego elementu Serwisu przez przeglądarkę jest zapisywany w tzw. logu technicznym serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, port źródłowy, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej. Informacje te poddawane są analizie IT i służą do optymalizacji i monitorowania stanu serwerów Serwisu, zwiększenia bezpieczeństwa Serwisu, w tym ochrony przed atakami oraz do przekazywania informacji organom ścigania w sprawach / dochodzeniach prowadzonych w zakresie podejrzenia o podszywanie się pod inną osobę lub wyłudzeń.
 2. Bezpieczna transmisja danych – Serwis zabezpieczony jest certyfikatem SSL (Secure Socket Layer), który zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych użytkownika przy użyciu szyfrowania. Instalacja certyfikatu i wyświetlanie Serwisu na bezpiecznym protokole https zobowiązuje nas do zapewnienia szyfrowanej komunikacji z naszymi zaufanymi Partnerami na Serwisie (wywołania kodów remarketingowych, odwołania do Facebook itp.). W przeciwnym wypadku przeglądarka informowałaby Użytkownika o tzw. mixed content, tj. braku szyfrowania na wycinkach strony.